صحنه


فهرست روستاهای شهرستان صحنه استان کرمانشاه


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان خدابنده لو
گروس سفلی

← دهستان صحنه
دهمراد خان
گروس علیا
عامله
درویشان
چم سرخ
سر آسیاب

← دهستان گاماسياب
مال امیری سفلی
علی گرزان علیا
محمود اباد
گاوکل علیا
ارگنه سفلی
بابان اباد
ایلخانی اباد
سرخه مهدی
لرخانی
تخت شیرین
گونبان
گاوکل سفلی
ارگنه علیا
چغا جانعلی

← دهستان هجر
قشلاق سید ناصر
عباس اباد
شیخی اباد سفلی
آهنگران
سمنگان سفتی
بدر بان
محموداباد زردآب

بخش دينور[ویرایش]


← دهستان دينور
ینگیجه
احمد آباد جیحون
قیطاس آباد
حسن آباد علیا
دهخانجان
ارمنی جان
شیر خان
بالاجوب
جیحون اباد
عزیز اباد
شاهمار
محمود آباد
مریم نگار
قلعه دهخانجان
امین آباد
دستجرد سفلی

← دهستان كندوله
دهخانجان
کهریز
قلعه بزه رود
گرماب
چشمه اکو چه
حسن اباد تازه اباد
چمه
چشمه غلام مویس
کله جوب علیا
سیا خانی
شریف آباد


جعبه‌ابزار