صرم


توصیف صرم در لغت نامه علامه دهخدا:
صرم.[] (اِخ) دهى جزء دهستان قهستان بخش كهك شهرستان قم . ۱۵هزارگزى شمال خاور كهك ۹هزارگزى جنوب غربى راه قم به كاشان، معتدل، داراى ۱۳۰۰ تن سكنه، آب آن از قنات، محصول آن غلات ، پنبه ، باغات انار و انجیر ، شغل اهالى زراعت، کرباس‌بافی ، راه مالرو، از طريق ورجان ميتوان ماشين برد. مزرعهء بارانه، مينارد، خورنجه، چهل بندگان، كرانه، ساق‌آباد، حذرآباد جزء اين ده است. (فرهنگ جغرافيايى ايران ج۱).
اين رستاق شش ديه است و مجموع اين شش ديه سهلية و جبلية صد فرسخ بوده است از آن جمله خورهاباد. و همدانى در كتاب خود آورده است كه صرم از ناحيت قم است و اهل آن ديه را مهره‌اى است دعوى مى‌كنند كه آن طلسم سرما است چون فصل ربيع باشد و ترسند كه كشت ايشان و ميوه‌هاى ايشان از سرما نقصان يابد اين مهره را بيرون آرند و بر سر نيزه بندند كشت هاى ايشان بسلامت بماند و هيچ نقصانى در آن واقع نشود و سرما در آن اثر نكند باذن‌الله تعالى و قدرته. (تاريخ قم ص ۶۷).مه دهخدا:

فهرست مندرجات
۱ - پیوندها

پیوندها[ویرایش]

وبلاگ روستای صرم    جعبه‌ابزار