صنایع دستی شهرستان دزفول


حاج نجم‌الملک در گزارش خود به ناصرالدین شاه می‌گوید: « صنعت نیل‌سازی در دزفول رواج دارد. جرج کرزن در مورد صنعت دزفول می‌نویسد: « عمده‌ترین محصول محلی دزفول نیل‌سازی است که می‌گویند ۱۲۰ کارخانه دارد.»
علاوه بر صنایع مذکور فرآورده‌های چوبی، نمد مالی ، گیوه دوزی ، سبد بافی در خوزستان رواج دارد، در دزفول خراطی و نازک کاری چوب از قبیل چوب قلیان، زیر قلیان، شمعدان، جوب‌لباسی، نمکدان و زیرسیگاری انجام می‌گیرد.
از دیگر کارها می‌توان ورشو سازی را نام برد، ۱۵ کارگاه ورشو سازی در دزفول دائر است و بیشتر وسایل چای خوری و سینی و منقل تهیه می‌شود، قلمزنی روی طلا و نقره و زرگری در این شهر رواج دارد.
صنعت کپوبافیجعبه‌ابزار