صندوق های قرض الحسنه خرد محلی


رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری : با ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری ، صندوق های قرض الحسنه خرد محلی در ۱۰ هزار روستا فعالیت خود را آغاز می کند.
سیدعباس پورهاشمی در جمع مدیران کل امور روستایی استانداری های کشور افزود: صندوق های قرض الحسنه خرد محلی ، نخستین بار و با هدف احیای سنت پسندیده قرض الحسنه در روستاهای کشور ایجاد خواهد شد.وی با بیان اینکه بخشنامه این طرح به طور کامل تهیه و در استان ها توزیع شده است، گفت: قرار است این صندوق ها با همکاری پست بانک و معتمدان محلی کار خود را آغاز کند.
پورهاشمی ویژگی های مهم این طرح را مدیریت روستاییان در این صندوق ها و مشارکت عموم مردم روستا و حمایت و پشتیبانی استانداری ها و دستگاه های اجرایی از آن برشمرد.
وی افزود: این صندوق ها زیر نظر هیئت های ۵ نفری شامل ۴ نفر معتمدان روستا و یک نفر از پست بانک اداره خواهد شد.رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: سقف وام و نحوه پرداخت اقساط آن را این هیئت تعیین خواهد کرد و دولت کمترین دخالت را در این صندوق ها خواهد داشت.
پورهاشمی افزود: هر اندازه مردم روستاها در این صندوق آورده داشته باشند ، دو برابر آن را پست بانک به این صندوق ها تزریق خواهد کرد. وی گفت: همچنین دولت از طریق استانداریها و دستگاه های اجرایی به این صندوق ها کمک خواهد کرد.
پورهاشمی افزود: این دفاتر ، هزینه اضافی ندارد و قرار است در دفاتر خدمات روستایی یا پست بانک ها انجام شود و خود پست بانک نیز بدون هدف انتفاعی و صرفا براساس وظیفه ملی و حمایت از روستایی ها وارد این طرح شده است. وی روستاییان را ارزشمند برای نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و افزود: هر وقت نظام به ایشان احتیاج داشتیم در صف اول صحنه ها حضور داشته اند.
پورهاشمی با اشاره به حضور روستاییان در عرصه های مختلف انقلاب به ویژه در انتخابات هم گفت: براساس بررسی هایی که انجام داده ایم در انتخابات اخیر نسبت حضور روستاییان خیلی بیشتر از شهری ها بوده است.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور و معاون اول ایشان جناب آقای جهانگیری توجه ویژه ای به توسعه روستاها دارند، افزود: دولت یازدهم تمرکز خوبی بر روی مسایل روستایی دارد و تلاش می کند با کارهای زیربنایی به توسعه روستاها کمک کند.
nahad.govir.ir/portal/home/.جعبه‌ابزار