صنعت کپوبافی


اقتصاد مقاومتی با بافت کپو در روستاهای دزفول
مردم روستاهای بخش شهیون شهرستان دزفول با توسعه صنعت کپوبافی در این منطقه، اقتصاد مقاومتی را به منصه ظهور رسانده‌اند.
بیشتر مردم روستاهای این منطقه‌ به حرفه کپوبافی مشغولند و خیلی از مردم منطقه فرزندان خود را با درآمد حاصل از کپوبافی به دانشگاه فرستاده‌اند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی دزفول گفت: کار ثبت‌ملی حرفه کپوبافی دزفول انجام شده و به دنبال ثبت جهانی آن در یونسکو هستیم.
یعقوب‌ ذلقی افزود: بخش شهیون حدود ۲۰۰ پارچه روستا دارد و حرفه بیشتر مردم منطقه کپوبافی است. وی تصریح کرد: بیش از ۵۰ نوع محصول از این حرفه‌ تولید می‌شود و به کشورهای ترکیه، امارات، عراق و کویت صادر می‌شود. کپوبافی تولید وسایل از برگ درخت خرما است. که در منطقه فراوان یافت می‌شود.


رده‌های این صفحه : صنایع دستی شهرستان دزفول
جعبه‌ابزار