صومعه


شهرستان اردبیل استان اردبیل
این صفحه را شما تکمیل نمایید!


صومعه یا «صوما» از آبادی های شهرستان اردبیل در دهستان کلخوران از بخش مرکزی است که در فاصله کمی از سمت غرب شهرستان اردبیل در مجاورت روستاهای اردی« ائردی » وگرجان قرارگرفته است. راه رسیدن به صومعه از جاده قدیم اردبیل به مشگین شهر در حوالی میراشرف منشعب می شود.صومعه در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۱۶ نفر رادرقالب ۳۶۶ خانوار در خود جای داده بود.در حوالی برج شاطر گونبزی در صومعه به فواصل گوناگون تپه های باستانی قرارداردکه بیشتر آنها به دوره های پیش از اسلام به ویژه دوره اشکانی مربوط می شود. این تپه ها درتاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۸۷ تحت شماره ۲۳۹۸۷ در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده اند.


فهرست مندرجات
۱ - منبع

منبع[ویرایش]

فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل ، داودکیانی

جعبه‌ابزار