عروسان


روستای عروسان، روستایی از توابع بخش خور و بیابانک استان اصفهان ایران است. بیشتر اهالی این روستا در شهرهای اطراف زندگی می کنندو تنها تعداد اندکی از اهالی همچنان در روستا باقی ماننده اند.جعبه‌ابزار