عشایر پروانه دار


. چهارمين صندوق توسعه بخش کشاورزي استان خوزستان در شوش راه اندازي شد(۹۴/۴/۷)
به گزارش ايرنا رضا نجاتي روز شنبه در جمع اعضاي هيات مديره صندوق توسعه کشاورزي شهرستان شوش گفت:شهرستان شوش از ظرفيت بالايي در بخش کشاورزي برخوردار بوده و راه اندازي صندوق توسعه کشاورزي نقش مهمي در استفاده از ظرفيت هاي اين بخش در شهرستان شوش دارد.

. چهارمين صندوق توسعه بخش کشاورزي استان خوزستان در شوش راه اندازي شد
دزفول - ايرنا - فرماندار شوش از راه اندازي چهارمين صندوق توسعه بخش کشاورزي استان خوزستان در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش ايرنا رضا نجاتي روز شنبه در جمع اعضاي هيات مديره صندوق توسعه کشاورزي شهرستان شوش گفت:شهرستان شوش از ظرفيت بالايي در بخش کشاورزي برخوردار بوده و راه اندازي صندوق توسعه کشاورزي نقش مهمي در استفاده از ظرفيت هاي اين بخش در شهرستان شوش دارد.
وي هدف از تشکيل اين صندوق را جمع آوري سرمايه هاي خرد در جهت رفع مشکلات کشاورزان دانست و افزود:صندوق توسعه بخش کشاورزي شهرستان شوش تسهيلات کوتاه مدت، بلند مدت و ميان مدت و نيز خدمات فني و مشاوره اي را به توليدکنندگان و کشاورزان ارائه مي دهد.
نجاتي تصريح کرد:بيش از ۴۹ درصد سهام صندوق توسعه حمايت از کشاورزي متعلق به کشاورزان و ۵۱ درصد نيز سهم دولت است.
وي با اشاره به اينکه صندوق توسعه بخش کشاورزي خوزستان تاکنون ، ۲۱۰ ميليارد ريال تسهيلات با کارمزد چهاردرصد به بهره برداران عضو پرداخت کرده است،گفت:اين تسهيلات براي تامين نهاده هاي مختلف کشاورزي به متقاضيان پرداخت شده است.
فرماندار شوش اظهار داشت:به هر ميزان حضور مردم و سرمايه در کشاورزي بيشتر باشد به همان مقدار مي توان اقدامات مفيدتر و بهتري انجام داد.
وي گفت:اعضاي هيات مديره صندوق توسعه کشاورزي بايد امانتدار خوبي باشند و بتوانند با عملکرد مثبت شاهد توسعه هر چه بيشتر بخش کشاورزي در شهرستان شوش باشيم.
صندوق توسعه بخش کشاورزي شهرستان شوش نود و دومين صندوق توسعه بخش کشاورزي کشور بوده که با ۳۲۴ عضو بعد از شهرستان هاي اهواز ، دزفول و آبادان راه اندازي شد.
شهرستان شوش با ۱۰۰ هزار هکتار زمين قابل کشت داراي بيش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ کشاورز و بهره بردار است.
سالانه يک ميليون و ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزي در شهرستان شوش توليد مي شود.جعبه‌ابزار