علی اقبالی


دكتر علی اقبالی استاد دانشگاه تهران در سال ۱۲۹۰ در همدان در یك خاندان قدیمی همدان به دنیا آمدند.
تحصیلات ابتدائی را در دبستانی كه موسس آن شادروان امیر تومان قراگزلو بود در امزاجرد در نزدیکی همدان به آموختن زبان فارسی عربی فرانسه و مشق خط و قرآن پرداختند. در سال ۱۳۰۱ دكتر اقبالی موفق به دریافت تصدیق ششم ابتدائی شدند و در سال ۱۳۰۴ اولین دوره متوسطه را در دبیرستان ثروت و دارالفنون تهران طی کردند. در سال ۱۳۰۹ پس از قبولی در کنکور¸ اعزام محصل به اروپا جهت ادامه تحصیل راهی فرانسه شدند. پس از كسب دیپلم (باكالورا) و یا پیش‌دانشگاهی و اخذ درجه فوق‌لیسانس با گرایش زمین‌شناسی از فرانسه با درجه مهندسی به ایران بازگشتند. از سال ۱۳۲۰ در بانک کشاورزی در سمت ریاست بانک خدمت كردند.
در سال ۱۳۲۶ با تصویب قانون تاسیس دانشگاه‌ها و با توجه به سوابق تحصیلی از طرف پرفسور اوبرلین به عنوان هئیت علمی دانشگاه جوان تبریز انتخاب شدند و همگام به ترویج ورزش كوهنوردی و اسكی در آذربایجان پرداختند سپس مامور تاسیس دانشكده كشاورزی ارومیه شدند. در مدت ۶ سال خدمت و تدریس در دانشگاه تبریز بیش از ۶۰۰ نفر دانشجو كه اكنون از پزشكان برجسته و عالی‌مقام در داخل و خارج كشور می‌باشند تربیت نمودند و كتابی از هوبرت‌ریبن (زمین‌شناسی سوئیسی) درباره زمین‌شناسی آذربایجان را ترجمه و چاپ كردند.
در سال ۱۳۳۱ عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز شده و همزمان مامور تاسیس دانشكده كشاورزی شیراز شدند پایه‌های تاسیس آن را در سال ۱۳۳۲ بنا نهادند.
در سال ۱۳۳۳ به دعوت شورای فرهنگی فرانسه سازمان یونسكو برای دو سال به فرانسه رفتند و در آنجا به تحقیق در مورد نحوه آبیاری در ایران و ارزش و اهمیت قنات در این كشور پرداختند. رساله دكترای خود را در باره موضوع فوق نوشتند که در برابر هیئت ممتحنه از آن با "افتخار" دفاع كردند.
پس از اخذ درجه دكتری در "هیدروژئولوژی" به ایران بازگشتند.
در سال ۱۳۳۵ با حفظ سمت استادی دانشگاه تهران، بنا به خواست نمایندگان وقت خوزستان در مجلس شورای ملی دانشكده كشاورزی و با اقدامات مجدانه توانستند مزرعه بزرگ هزار هكتاری ملاثانی اهواز را که متعلق به شرکت نفت ایران بود برای دانشكده فوق بگیرند كه اكنون یكی از مراكز تحقیقاتی خوزستان به نام دانشگاه رامین می‌باشد.
دكتر اقبالی بار دیگر درسال ۱۳۴۰ از سوی شورای فرهنگی فرانسه (یونسکو) به این كشور دعوت شدند این بار از سوی استادان مربوطه در دانشكده علوم پاریس مامور تهیه رساله‌ای درباره سرچشمه‌های آب مصرفی جنوب پاریس شدند و نتیجه تحقیقات به صورت فرمولی بنام نگارنده و همكارشان دكتر MEGNIEN به چاپ رسید.
رساله مربوط به این تحقیقات در برابر هیئت داوران با امتیاز "افتخار" پذیرفته شد.
در سال ۱۳۴۲ از طرف سازمان یونسکو به عنوان نماینده ایران معرفی و از طرف مرحوم دکتر منوچهر اقبال رئیس نمایندگی وقت ایران در سازمان یونسکو به عنوان معاون ایشان انتخاب شدند و فعالیتهای ایشان منجر به تاسیس رشته آب شناسی در دانشكده علوم دانشگاه تهران گردید.
ایشان به مدت ۲۰ سال در مقام عضو هئیت علمی با درجه استادی در دانشگاه تهران تدریس كردند.
در سال ۱۳۴۶ مدرسه عالی كشاورزی همدان را تاسیس کردند و در مدت ده سال در حدود ۱۲۰۰ مهندس و کمک مهندس به بازار کار فرستادند که هر یک از آنها در یک دستگاه تولیدی فعالیت می‌کنند و بیشترشان مصدر مقامات عالی کشور می‌باشند.
پس از ۱۲ سال مجددا" دانشکده جدیدی بنام موسسه آموزش عالی عمران و توسعه تاسیس نمودند. این موسسه در راستای برنامه نوین برای تاسیس مجتمع علوم و فنون كشاورزی كه در سال ۱۳۶۴ در همدان پیگیری كردند به وجود آمد. ایشان عقیده دارند تا زمانی كه روستاها آباد نشوند و كشاورزان در زادگاه خود پایبند نباشند ایران به خود كفایی نخواهد رسید. در مجتمع آموزشی فعلی در حال حاضر ۲ رشته کارشناسی ارشد، ۹ رشته كارشناسی مهندسی و ۴ رشته کاردانی تدریس می‌شود.جعبه‌ابزار