غذاهای محلی روستایی و گیاهان دارویی
گیاهان دارویی[ویرایش]

بابونه ، کاسنی ، آویشن و ...

غذاهای محلی[ویرایش]

آبگوشت لری ، دیگی و ..جعبه‌ابزار