فریدونکنار


فريدونكنار استان مازندران


بخش دهفري[ویرایش]


← دهستان امامزاده عبدالله شمالي
ازباران/بنه كنار/شیرا/شهرك فرزادشهر/ مهلبان

← دهستان امامزاده عبدالله جنوبي
كوچك بيشه محله/ شیرمحله / کاردگرمحله /نوائي محله/پائين نوائي محله

← شهرها
نوائي محله/شيرمحله/كوچك بيشه محله/ازباران/بنه كنار/كاردگرمحله/ مهلبان

بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان باريك رود شمالي
حیدرکلا / سوته /فرم/ ملاکلا /مجتمع مسکوني خزر شهر/شهرك درياسر/اسلام اباد

← دهستان باريك رود جنوبي
بی نمد / توله سرا / جزین /بزرگ بيشه محله/ کلاگرسرا / منقارپی /اوكسركريم كلا/ زاهدکلا /اسبوكلاكريم كلا

← شهرها
فريدونكنار/بي نمد/بزرگ بيشه محله/سوتهجعبه‌ابزار