فعالین بخش نهال گلخانه ای


شركت طلوع سبز زنگان
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : نهال گردوي پيوندي گلخانه اي مساحت گلخانه : ۲۸۰۰ مترمربع استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۴۴۱۴۹۳۲
ناصر طارمي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : نهال زيتون و انار گلخانه اي مساحت گلخانه : ۱۵۸۰ مترمربع استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۴۱۹۰۸۶
موسي اسكندري
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : نهال زيتون و انار گلخانه اي مساحت گلخانه : ۵۸۰ مترمربع استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۴۱۰۱۵۷
عارف سالاري
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : نهال زيتون و انار گلخانه اي مساحت گلخانه : ۲۲۰۰ مترمربع استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۴۲۴۰۸۳
محمدحسين ميرابوالفتحي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : نهال زيتون و انار گلخانه اي مساحت گلخانه : ۶۷۰ مترمربع استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۲۴۰۳۷۰
مجيد اسكندر پور
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : نهال زيتون و انار گلخانه اي مساحت گلخانه : ۳۳۸۰ مترمربع استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۷۴۰۳۲۵۵


فهرست مندرجات
۱ - جستارهای وابسته

جستارهای وابسته[ویرایش]

نهال

رده‌های این صفحه : فعالین بخش کشاورزی
جعبه‌ابزار