فعالین بخش گل شاخه بریدهشركت كوير رز خاتم
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده توليد گل رز ظرفيت توليد سالانه : ۷۵۰۰۰۰ شاخه استان: يزد تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۵۲۳۴۵۷
گلخانه امير صدري
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده توليد گل رز گلخانه مدرن با رعايت ضوابط فني استان: تهران تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۲۴۴۱۱۵
گلخانه دربند سري
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده پرورش گل ليليوم توليد گل با كيفيت بسيار مناسب در بستر هيدروپونيك مدرن استان: تهران تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۵۹۸۷۳۳
گلخانه آشيانه سبز
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده استان: تهران تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۱۴۲۳۶۳
هوشنگ گور چيني
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل رز شاخه بريده ظرفيت توليد سالانه : ۷۰۰۰۰۰ شاخه استان: كردستان تلفن تماس: ۰۹۱۸۳۷۸۵۱۷۹
شركت ليان رز
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده توليد گل رز ظرفيت توليد سالانه : ۷۵۰۰۰۰ شاخه استان: يزد تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۵۱۶۳۹۷
محسن رجب بلوكات
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده استان: تهران تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۱۶۷۱۰۵
محمد صادق دربند سري
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده استان: تهران تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۳۹۲۰۸۰
رضا كياسربند سري
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده استان: تهران تلفن تماس: ۰۹۱۲۶۴۶۰۴۹۷
عليرضا خالوئي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : گل شاخه بريده توليد گل رز ظرفيت توليد سالانه : ۴۰۰۰۰۰ شاخه استان: يزد تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۵۳۱۸۵۵


رده‌های این صفحه : فعالین بخش کشاورزی
جعبه‌ابزار