فهرست الفبایی گیاهان دارویی
آ:[ویرایش]

آقطی سیاه
آگاو
آناناس
آنغوزه
آویشن
آلئه ورا
آرتیشو ( کنگر فرنگی )
آکاسیا
آووکادو

الف:[ویرایش]

اسپند
اسطو خودوس فرانسوی
افسنطین
اکلیل کوهی يا رزماری
درخت ابریشم
اشنان
ازگیل
اسفرزه
انبه

ب:[ویرایش]

بابا آدم
بابونه
بیدمشک
بارهنگ
بذر البنج
بادرنجبویه
باریجه
برگ انجیری
بنفشه
بنه

پ:[ویرایش]

پیچک
پاسیو
پافیلی ، نخل دم اسبی ، لیندا
پیاز

ت:[ویرایش]

تاتوره
تره تیزک
تمشک
توت فرنگی

ج:[ویرایش]

جلبک دریایی
جینسینگ
جعفری
جوز بویا

چ:[ویرایش]

چاودار ( گندم سیاه )
چمنز
چی

ح:[ویرایش]

حنا

خ:[ویرایش]

خر زهره
خشخاش
ختمی دارویی

د:[ویرایش]

دارچین
دارواش

ر:[ویرایش]

روناس
ریواس
رازیانه
رزماری
ریحان

ز:[ویرایش]

زغال اخته
زالزالک
زعفران
زرد چوبه
زرشک
زنبق
زنجبیل
زوفا
زیتون
زیره سبز
زیره سیاه

ژ:[ویرایش]

ژینکو

س:[ویرایش]

سیاهدانه
سنا
سُماق
سپستان
سریش
سنبل الطیب
سنجد
سویا
سیر

ش:[ویرایش]

شیرین بیان
شبدر قرمز
شاه تره
شلغم
شوید

ص:[ویرایش]

صبر زرد

ع:[ویرایش]

علف چی کوهی
علف چای
علف چشمه
عناب

ف:[ویرایش]

فلفل
فلفل قرمز

ق:[ویرایش]

قدومه

ک:[ویرایش]

کلم بروکسل
کاسنی
کنگر
کدوی تخم کاغذی
کاری یوتا
کدو حلویی
کلزا
کورکومین
کوهنگ
کافور
کاکوتی
کرچک

گ:[ویرایش]

گل گاوزبان
گزنه
گیاه ترشک
گل قاصد
گواوا
گرمک
گز
گل انگشتانه
گل ختمی
گل میخک
گلرنگ
گوجه سبز
گوجه وحشی

ل:[ویرایش]

للبببل
لیمو ترش

م:[ویرایش]

مارچوبه
مکونوپسیس
مرزنگوش
مرزه
مریم کوهی
مریم گلی
منداب
میوه زیره

ن:[ویرایش]

ناترک
نخل روغنی
نعناع
نعناع فلفلی

و:[ویرایش]

وانیل

ه:[ویرایش]

هندوانه ابوجهل
هوفاریقون

ی:[ویرایش]

ینبوت


رده‌های این صفحه : گیاهان دارویی
جعبه‌ابزار