فهرست مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران


فهرست مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

استان آذربایجان شرقی
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس (شهرستان جلفا)
منطقه ویژه اقتصادی سهلان (شهرستان تبریز)
استان آذربایجان غربی
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو (شهرستان ماکو و چالدران)
منطقه ویژه اقتصادی تجاری سلماس (شهرستان سلماس)
استان البرز
منطقه ویژه اقتصادی پیام (شهرستان کرج)
استان بوشهر
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر (شهرستان بوشهر)
منطقه ویژه اقتصادی عسلویه (شهرستان کنگان)
استان تهران
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (شهرستان تهران)
استان خوزستان
منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند (شهرستان آبادان)
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (شهرستان بندر امام خمینی (ره))
استان سیستان و بلوچستان
منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار (شهرستان چابهار)
منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)
استان خراسان رضوی
منطقه آزاد اقتصادی سرخس (شهرستان سرخس)
منطقه ویژه اقتصادی سبزوار (شهرستان سبزوار)
استان فارس
منطقه ویژه اقتصادی شیراز (شهرستان شیراز)
استان قم
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان (شهرستان قم)
استان کرمان
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان (شهرستان سیرجان)
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید (شهرستان بم)
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان (شهرستان رفسنجان)
استان کرمانشاه
منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب (شهرستان اسلام آباد غرب)
استان گیلان
منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی (شهرستان انزلی)
استان لرستان
منطقه ویژه اقتصادی لرستان
منطقه ویژه اقتصادی بروجرد
استان مازندران
منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد (شهرستان بهشهر)
استان مرکزی
منطقه ویژه اقتصادی کاوه (شهرستان ساوه)
استان هرمزگان
منطقه آزاد قشم (شهرستان قشم)
منطه آزاد کیش (شهرستان بندرلنگه)
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (شهرستان بندرعباس)
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی (شهرستان بندرعباس)
استان یزد
منطقه ویژه اقتصادی یزد (شهرستان یزد)
جستارهای وابسته
مناطق آزاد تجاری ایرانجعبه‌ابزار