فوجرد


فوجرد. ِ     (اِخ ) دهی است از بخش دستجرد شهرستان قم که دارای ۸۹۳ تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش گندم ، بنشن ، انگور، گردو و زردآلو است . مزارع دره خیار و آب دراز جزو این ده است .
وبلاگ روستای فوجرد    جعبه‌ابزار