فودنجان


روستاي فودنجان/گناباد/خراسان رضوي
فودنجان از روستاهای دوردست در غرب دهستان زیبد است که تامرکز دهستان ۱۵کیلومتر و تامرکز شهرستان حدود۳۳کیلومتر فاصله دارد...
فودنجان از روستاهای دوردست در غرب دهستان زیبد است که تامرکز دهستان ۱۵کیلومتر و تامرکز شهرستان حدود۳۳کیلومتر فاصله دارد. منطبق بر عرض جغرافیایی ۲۳/۳۴ و ۲۳/۵۸ است و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۱۵ کیلومتر است. جمعیت فودنجان درسال۲۶۳،۱۳۸۵ نفر ودر سال۱۳۵۵نیز ۲۷۴ نفر بوده است.
آب آن از ۷ قنات کوچک ۳حلقه چاه و ۸ چشمه تأمین می شود و حدود ۷۵ هکتار اراضی قابل کشت دارد. محصولات عمده فودنجان،زعفران،گندم،جو،انار،حبوبات وفراورده های دامی است.
ازنظر امکانات ، آب لوله کشی،برق،حمام،خانه بهداشت و بهورز،کتابخانه و زمین فوتبال، دبستان و مسجد و حسینیه، دفاتر پست و مخابرات و همچنین پایگاه بسیج دارد. وسیل? نقلیه عمومی مردم وانت است و اکثراً از موتورسیکلت استفاده می کنند.
منبع: پایگاه خبری روستانیوزجعبه‌ابزار