فورگ


روستاي فورگ/ درمیان / خراسان جنوبی
روستای فورگ در صد کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند و در دوازده کیلومتری شهرستان در میان یا اسدیه واقع شده است و دارای اشجار و هوای خوبی بوده و ساختمانهای روستا روی تپه ها و ارتفاعات بلند قرار دارد و مردم این روستا از نزاد تاجیک و حنفی مذهب می باشند


معرفی روستا[ویرایش]

روستای فورگ در صد کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند و در دوازده کیلومتری شهرستان در میان یا اسدیه واقع شده است و دارای اشجار و هوای خوبی بوده و ساختمانهای روستا روی تپه ها و ارتفاعات بلند قرار دارد و مردم این روستا از نزاد تاجیک و حنفی مذهب می باشند جمیعت روستا حدود هزار نفر متشکل از دویست و پنجاه خانوار می باشد محصول عمده این روستا زرشک بیدانه و مرکبات دیگری هم بوده که متاسفانه بر اثر خشکسالی فعلا از بین رفته و ضررهای زیادی به مردم رسیده است و دارای آثار تاریخی زیادی می باشد از جمله بافت قدیمی روستا که هنوز پا برجاست خانه های کنار قلعه و همچنین کوچه های خیلی کم عرض که در زمستان با آمدن برف سنگین کوچه ها کاملا بسته می شود و رفت وآمد مشکل میشود

پیشینه تاریخی[ویرایش]

آنچه که سینه به سینه از پدران و بزرگان خود شنیده ایم که روستای فورگ چند سال قدمت دارد از تاریخ آن نقل قولهای مختلفی بیان می دارند تعدادی مدعی می باشند از زمان کیقباد تعدادی میگویند از زمان تیموریان و تعدادی هم بر این می باشند که از زمان افشاریه.
حالا میپردازیم به زمان کیقباد که میگویند فورگ نبوده بلکه پورک بوده بدلیل اینکه پسر کیقباد یعنی پور کیقباد بنای فورگ را گذاشته که این نام پورک تا فتح اعراب که ایران را گرفتند می دانیم که در حروف الفبای عربی کلمه پ بکار نمی رود و به جای پ ف تلفظ می شده یعنی پورک فورک خوانده می شده در زمان نادر شاه پس از اینکه هندوستان را فتح کرد گذرش به این نقاط میافتد و میرزا بقا خان که یکی از مشاورین نادر شاه می باشد از سلطان تقاضا می کند اگر اجازه باشد مرا در این جا اسکان دهید زیرا نزاد بقا خان درمیانی بوده نادر شاه موافقت میکند و میرزا بقا به مرمت قلعه میپردازد پس از فوت بقا خان پسر بزرگش بنام میرزا رفیع خان یعنی رفیع دوم خوانده می شد به وسعت قلعه می پردارد و این قلعه را به این سبک درست می کند و حکومت مستقلی را شروع می نماید و قلعه را بطور محکم که از هیچ طرف تیررس و یا امکان تخریب نباشد بنا می کند و برای جلوگیری از محاصره کردن دشمن داخل قلعه نقبی درست می کند که در مواقع ضرورت از آب داخل نقب استفاده نمایند.

منبع[ویرایش]

وبلاگ روستای فورگجعبه‌ابزار