قالغانلو


قالغانلو برکه آبی فصلی که در شرق روستای خان کندی واقع شده در فصل بهار از ذوب تدریجی برف کوه های مجاور خان کندی از جمله قبله داشی پر آب شده و آب آن بیشتر برای مصارف دام ها و کشاورزی به کار می رود.جعبه‌ابزار