قزل گچی


شهرستان سراب استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار