قشلاق پاپران


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار