قشم


قشم استان هرمزگان


بخش شهاب[ویرایش]


← دهستان دولاب
باسعیدو/تم گس/چاهوغربي/چاهوشرقي/درکوه/ دوستکو / دولاب /سرریگ/عايشه اباد/ کانی / کنارسیاه /گوری/مرادي

← دهستان سوزا
بندچاپی/دیرستان/شیبدراز/ مسن / برکه خلف / ریگو / زیرانگ /نخل گل/نخلستانهاي سوزا/پادگان ۱۱ذوالفقار/فرودگاه بين المللي قشم

← دهستان صلخ
دهخدا/خوزائی/ دوربنی / سهلی /صلخ/ طبل /گاچو/گمبران/گوران/ملكي/ نقاشه / هفترنگو /زيارت سيدمنصور/پاسگاه انتظامي اسكله كارگه/زيارت امام زين العابدين/شهرك پرواز

← دهستان هنگام
قیل /هنگام جديد/هنگام قديم/سايت پرورش ميگوي هنگام

← دهستان لارك
لارک شهری / لارک کوهی / لارک مرونه

← شهرها
سوزا/صلخ/طبل/سهلی/مسن/سرريگ/باسعیدو

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
تمبان/گورزین/لافت/تلمبو/ حمیری / دفاری / رمچا / طولا /كابلي/ کووه ای /گیاهدان/ هلر /لافت كهنه/نخلستان تورگان

← دهستان رمكان
باغ بالا/ بندجهود /بنگالی/پي پشت/تم سنتي/توریان/ جی جیان / خالدین / رمکان / زینبی / صیدم / کاروان / کوشه /گربه دان/گردوا

← شهرها
قشم/درگهان/هلر/طولا/لافت/توريان/رمكان/رمچا/كووه اي/گياهدان/گورزين/پي پشت

بخش هرمز[ویرایش]


← شهرها
هرمز
جعبه‌ابزار