قنات فتح آباد کاشان


قنات روستای فتح آباد کاشان یکی از قنات های منحصر به فرد در منطقه میباشد. این قنات دارای حدود ۹۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق به طول حدوددی ۲۰ کیلومتر میباشد.جعبه‌ابزار