قواق علیا


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار