قورجاق


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار