قویولار


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار