لالی


فهرست روستاهای شهرستان لالي استان خوزستان


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان دشت لالي
گچ کرسا
خطراباد
بنه سرخی
سرکولی
خواجه اباد
قلعه چینگایی

← دهستان سادات
شاه ابادسادات

دره بوری

بخش حتي[ویرایش]


← دهستان حتي
علی آباد علیا
تراز
کریم آباد
قلعه میدان


جعبه‌ابزار