لنده


ایجاد شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد
همچنین با تصویب هیئت وزیران، شهرستان لنده به مرکزیت شهر لنده از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر لنده مشتمل بر دهستان های طیبی گرمسیری شمالی و عالی طیب و بخش موگرمون در تابعیت استان کهگیلویه و بربراحمد ایجاد می شود.
بر این اساس، دهستان وحدت به مرکزیت روستای وحدت آباد، دهستان شیتاب به مرکزیت روستای شیتاب و بخش موگرمون از ترکیب دهستان های شیتاب و وحدت در تابعیت شهرستان کهگیلویه ایجاد می شود.
جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۰٫۶۶۶ نفر بوده است. لنده در ۳۰ کیلومتری دهدشت قرار دارد.

فهرست مندرجات
۱ - منابع

منابع[ویرایش]

k-b.ir
fa (dot) wikipedia (dot) org
chn (dot) irجعبه‌ابزار