مطاف


مُطاف از جزیره‌های غیر مسکونی ایرانی در خلیج فارس است. این جزیره در استان بوشهر و در سواحل بخش بردخون بین ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی واقع شده است.

این جزیره توده‌ای از ماسه به عرض تقریبی یک میل و طول تقریبی ده میل است که در هنگام مد زیر آب می‌رود و در هنگام جزر بیرون می‌آید. طوفان، یا آشنا نبودن دریانوردان به منطقه، قایق‌های ماهی‌گیری زیادی را در این ناحیه به گل می‌نشاند.

آب اطراف این توده ماسه به خاطر عمق کم موج‌های زیاد دارد. در میان دریانوردان خلیج فارس این مثل رایج است که: «موج مطاف نخوردی، خرما به گربه میدی» که کنایه از اسراف و ندانستن قدر دارایی حاصل از کار پر زحمت است.
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
. جزیره خارگو (طبیعی)
. جزیره مطاف (طبیعی)
. جزیره نخیلو (طبیعی)
. جزیره تهمادو (طبیعی)
. جزیره گرم (طبیعی)
. پارک ملی نایبند (طبیعی)
. گنبد نمکی جاشک (طبیعی)
. قلعه شیخ ناصر نصوری (فرهنگی و باستانی)
. آرامگاه میرمحمد حنفیه (فرهنگی و باستانی)
. گور معبدهای پالمیران (فرهنگی و باستانی)
. سنگ‌نبشته هخامنشی (فرهنگی و باستانی)
. موزه رئیسعلی دلواری (فرهنگی و باستانی)


برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا:
. برازجان
. بوشهر
. بندر سیراف
. بندر گناوه
. بندر دیر
. تنگستان
. جزیره خارگ
. جم
. عسلویهجعبه‌ابزار