ملکشاهی


ملكشاهي استان ایلام


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان چمزئ
طالقانی/پاریاب/پل شکسته/چم انارسفلي/چم انارعليا/درگه/شهيدكشوري/قرجیلیگان//گنبدپیرمحمد/میان تنگ/میدان پاریاب
نيازاباد/وری/ايستگاه مخابراتي پشمين

← دهستان شوهان
سرکلم خلیلوند/توتخوشادول/توه بان مورتان/چشمه پهن/چيچال خليفه/دول كبودخوشادول/گراب خوشادول/مزرعه خان مروان/مزرعه كهشولي تيرشرخ/مزرعه ميدان/مناربلوطستان/منارعبدالكريم/نادراباد/هرکبودخوشادول/

← شهرها
ارکواز/گنبدپيرمحمد

بخش گچي[ویرایش]


← دهستان گچي
چشمه باريك/سراب كلك/سیابدرویش/کلک نقی/مزرعه زميه/اما/انجير/مهر/ورئ كلك/چم گردکان ( سد ايلام )

← دهستان كبيركوه
باولگ/ بوستانه /شيرين ابادگچان/قلعه جوق/گل گل سفلی/گل گل عليا/ايستگاه پمپاژ۳ گل گل/مرغدارئ محمدتقي اسماعيل پور/مرغدارئ ابراهيم علي كرمي/گاودارئ گل مريم تعاوني ۲۲۱/ايستگاه پمپاژ شماره ۲/مرغداري ناصري/مرغداري عزيزيان

← شهرها
دلگشا/مهر


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار