مهدی شهر


مهدئ شهر استان سمنان


بخش شهميرزاد[ویرایش]


← دهستان پشتكوه
اوترکوه/سياه رودباربالا زاتنگه/ بنفش دره /پرور/تلاجیم/تم/تم کوه/ چه سر /چاه سر//چپگره/خرند/سفيدكهريز//رسم رودبار/رمنده كوه/رودبارك بالا/مزرعه سراور/سرتنگه/سرم/سرخ ده/سنگ چشمه/ سنگ خانی /مزرعه سيب بن/مزرعه شاه زمين/شلي/شن چاله/مزرعه شورستان/ فنسک( فینسک )/فولادمحله/كاورد/كپز/مزرعه كترنو/سياه رودبارپائين كلوسر/ کلیم /مزرعه كلاته/گردكلا/گرمكش/مزرعه گنداب/گنوسر/گوشوارك/مركك/ملاده/ميلو/ورازيان/مزرعه ورگو/هسكوه/هفت خاني/ احمدیه /كلاته عليوك //مزرعه اليك/بشم/ده صوفيان/رضا آباد پايين/مزرعه صيرفت/مزرعه كهره/قهوه خانه سنگي /علي اباد//مزرعه وروار/ايرت/پاسگاه محيطزيست سرتنگه/تلاجيم كوه/دنباله/رودبارك پائين/زرشک آب/زرشك چال/ زرما /سپاه رودباروسط/فينسك كوه/كورميش عليا/مزرعه / گندی آب / مرکم /مزرعه هيرو/مزرعه صيد آباد/باغچه

← دهستان چاشم
پاقلعه/زرشك دره/روانه /رحمانه //اطاق سرا/اوپرت/باري كوه /بهاره كوه //مزرعه كلاته تاليا/چاشم/ريزسر/سفيدرود/سياه كوه/شاه پسند/كوثر//كت بزنگاه/گلرد/بيجارم /وي جارم //هيكو/ارتت/مزرعه ارشك/اژگوي/اساران/اشكش/مزرعه الچله/اورپلنگ/آهو/بشم بن/پروس/پشتينه كوه /پشتكوه //پوستين دوز/مزرعه تالاچ/تلستان/مزرعه تندور/تنگه ملااحمد/جوچال/مزرعه جوكاره/خربرون/خشك لو/خوريه بالا/خوريه پائين/خوريه وسط/خينگ/درويشو/ذيلوس/دشت سفيد/مزرعه سياه خاني/سياه دره/شيخ آب/عباس آباد/مزرعه كافردره/كاهش پائين/كلاته بابااحمد/ کلاته حیدر /كلاته ملاعباس/مزرعه كينه كوه/گرم چشمه/گداربن/مرغك پائين/مينو/مزرعه مياندر/هومند/سازمان هميارئ شهردارئ ها/ادت/ ازمابند /مزرعه استل سر/بندبن خطيركوه/تله/چالار/چپرد/حسن تنگه/حميديه/خطيركوه /كمرود//دزگره افشارپايين/دشت گنبد/مزرعه ده پشت/رودبار/مزرعه زردلو/سركه بول/مزرعه سنگلت/مزرعه سولا/سي روزك/شركت معدن دربندكنار/شهزوار/طارو/كارا/كاهش بالا/مزرعه كتليم/كشت وصنعت شهميرزاد/كلاته چاسر /چهسر/كليس/كنكودر/گردن سر/لاپرت/لجيمرت/لرد/مرتع چال ميش/مزرعه وسدحمزه كياني/سرلش/مزرعه چشمه بند/شركت شن وماسه شهردارئ شهميرزاد/عليم/شن دره/كشتارگاه (زمين كشاورزئ )

← شهرها
شهميرزاد/فولادمحله

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان درجزين
پشت طول/شرکت سمنان آهک/كندوان بالا/كندوان پائين/مزرعه لابدار/مرگسر/مزرعه سردربند/ازاورك/امامزاده زينعلي/حسين آباد/مزرعه ريگاب/مزرعه شوراب/عباس آباد/كارخانه گچ جواهر/كلاته استادمحمد/كلاته شاه محمد/مزرعه عوض محمد/مجتمع صنعتي/مزرعه فتحي/معدن حيدراباد/معدن رحماني/معدن سرب/معدن سنگ حاشيه خشك/معدن دولوميت كركوه/مزرعه ولوونك/گاوداري سياوش صفاخواه /الوندكوه //پنو/چاه آب شهردار/خرگوشي/شركت توليدي سمن دام/شركت عايق سازان/شركت حمل ونقل كاميونداران/كارخانه گچ ستاره/گاوداري نبي الله صفاخواه/مزرعه لاچ/لشكرتكاور۵۸ذوالفقار/مرغداري بينائي/مرغداري اسكندريان/شركت تعاوني مرغداري/لارک/شركت كائولن سمنان (سنگ كوبي )/دانشكده تربيت دبير

← شهرها
مهدئ شهر/درجزين


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار