میاندورود


مياندورود استان مازندران


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان كوهدشت شرقي
اسرم / پیله کوه / جامخانه /صفراباد

← دهستان كوهدشت غربي
بازیارخیل / جناسم / سرتا / سنه کوه / موسی کلا / وارمی / انجیل نسام / اوسا / بادله / دارابکلا / کیاپی / لالیم / مرسم /مزرعه صلات/نگهباني وكارگاه/مجتمع مسكوني سيمان/مجتمع مسكوني نكاچوب

← دهستان مياندورود بزرگ
بیشه سر /پلنگ ازاد/ زاری محله / زیت سفلی / زیت علیا /اسلام اباد/شركت سهامي زراعي دشت ناز/شهرياركنده/فرودگاه دشت ناز/كارخانه پلاستيك سازي/شركت سرد خانه سام/شركت نكاچوب/محمداباد/

← شهرها
سورك/اسرم/دارابكلا/جامخانه/بادله/زيت سفلي/اسلام اباد/شهرياركنده/لاليم

بخش گهرباران[ویرایش]


← دهستان گهرباران شمالي
برگه/ چمازتپه / اناردین / دلمرز /طبق ده/ عزت الدین / ولوجا /محمداباد/تجن لته عليا/تجن لته سفلي/تازه ابادسپاه/حسن اباد/قاسم اباد

← دهستان گهرباران جنوبي
بزمين اباد/ سوربن / سیاه چنار /عباس آباد هلوم سر/قاجارخيل خورندي/ قندارخیل / ماکران / ورکلا / ورندان /باغ وحش/گاوداري ۱۲۰۰راسي مهدشت/اسيابسر

← شهرها
برگه/بزمين اباد/طبق ده/ماكران/ولوجاجعبه‌ابزار