مینو دشت


مينودشت استان گلستان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان چهل چائ
دشت حلقه / قره چشمه / ازداران / القجر / امام عبداله / بازگیر / پرسه سو / پس پشته / تخت / جنگلده بالا / جنگلده پائين / حسن خان / حسين كرد / ده عبداله / زنگلاب / ساسنگ / سران / سرخو / طول ارام / عباس اباداملاك / قلعه چه / قلمی / کلوکند / گوگل / لولوم / لیسه / مبارك اباد / محمداباد / محمدزمانخان / معرکه محله / ملاشی / ناعلاج / باقراباد / ارام نروپائين / ارام نروبالا / كويت محله / شركت صحرا / سنچولي اباد / کالشور / شیرعلیان

← دهستان قلعه قافه
اهنگرمحله / بلمجرک / تيغ زمين / دروک / دوجوز / ريگ چشمه / زمین شاهی / زندان چال / قلعه قافه بالا / كفش محله / كوه كمر / ورچشمه / يكه سور / ريگ / شمه پايين / قلعه قافه پايين

← شهرها
مينودشت / قلعه قافه بالا / قره چشمه / القجر / قلمي / كلوكند / گوگل

بخش كوهسارات[ویرایش]


← دهستان گرو
پرنگل / تاشته / ترسه / توسکاچال / چماني بالا / چماني پايين / چماني وسط / دوزین / ده چناشك / صفي اباد / نرسه

← دهستان سرگل
اسفرانجان / اولنگ / برنج بن / براین / درجن / ساير / كلاسره / دوزین / صفي ابادجعبه‌ابزار