نشریه علمی - ترویجی کارافرینی در کشاورزی


به اطلاع می رساند درجه این نشریه علمی-ترویجی می باشد، بنابراین برای حفظ امتیاز نشریه در کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم امکان چاپ مقالات علمی پژوهشی وجود ندارد.
خواهشمند است مقالات خود را که دارای ساختار و فرمت علمی –ترویجی می باشد برای این نشریه ارسال نمایید.
نشریه «کارآفرینی در کشاورزی» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی با رویکرد علمی- ترویجی وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، رشد آگاهی، توسعة علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینة توسعه کارآفرینی و کسب و کار در بخش کشاورزی و دیگر زمینه‌های مربوط شامل کسب و کارهای منابع طبیعی و گردشگری، تعاونی، کارآفرینی روستایی، نوآوری، فن‌آوری و مباحث عمومی کارآفرینی منتشر می‌شود.
نشریه علمی - ترویجی کارافرینی در کشاورزی    جعبه‌ابزار