نکا


نكا استان مازندران


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان پي رجه
اوکرکا/زرندین علیا/بندبنی/زرندین سفلی/خرم چماز/درویش خلک/دواب/رمدان خیل/سه کیله/گلبستان/گرگتج/گلوردبزرگ/گلورد کوچک/للرد/لاک تراش/یعقوب محله/کارکم/اومال/بریجان/قلعه سر علیا/کوهسارکنده/ولیجی محله

← دهستان قره طغان
پلاژارتش/دنگ سرک/شیلات گهرباران/نوذراباد//نیروگاه شهید سلیمی نکا/اسماعیل اقامحله/اطرب/الوکنده/بایع کلا/بهزادکلا/تازه آباد بستان خیل/تازه ابادکلا/خورشید/دوقانلو/سیاوش کلا/شهاب الدین/طوس کلا/گیل اباد/نیم چاه/ولاشد/امامیه/چمان/حاجی محله/نودهک/ولاشدپائین/مجتمع مسکونی شهیدعباسپور

← دهستان مهروان
ابلو/اجند//اسکاردینچالوپل/خانه سر/دوراب/شوراب سر/کلت/کمیشان/گل چال سر/گل خیل/لاک تراشان/ملیج گاله//میان گاله/نداف خیل/چوپان بنه اجند/چناربن/درزی محله/

← شهرها
نکا/میان گاله/دنگ سرک/نوذراباد/ابلو/اطرب/زرندین سفلی/تازه ابادکلا/چالوپل/خورشید/طوس کلا/گلبستان/کمیشان/قلعه سر علیا/نودهک

بخش هزارجريب[ویرایش]


← دهستان استخرپشت
ارم/اریم/استخرپشت/اسماعیل محله/ایویم/پجت/تلم/چرمی/حسین اباد/درم/درزی کلا/رودبارمحله/سارم/سفیدکوه/سنگر/سوچلما/سیکا/شیت/کچب محله/کفرات/مرس بزرگ/مرس کوچک/تعميرگاه نكاچوب/

← دهستان زارم رود
پوروا/چلمردی/خیراباد/درویشان/سفل میان/کرداب/ملاخیل پوروا/درمزار/زنگت علیا/زنگت سفلی/لترگاز علیا/لیمونده/اب چین/ارزک/زیارت کلا/سوته خیل/شیرکلا/کفکور//کلارودبار/لایی پاسند/لایی رودبار/محسن اباد/ملاخیل لایی/واحدشماره ۴بهره برداري نكاچوب/واودین/اکرد/بادابسر/برمازارم رود/بندبن/تجرخیل/حسین آباد/چمازده/چناربن/لترگاز سفلی/زروم/سورک/سیدخیل/فریمک/نوده/ورفام/ولامده/ولادیمه/مزرعه زارم رود/دکل مخابرات/جعبه‌ابزار