نیشابور


فهرست روستاهای شهرستان نيشابور استان خراسان رضوی


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان دربقاضي
جيلو
بشروي
بهمان /بهمن
خوجان
نوروز آباد
كاريز صباح
جعفرآباد
كاريزك كال
روح آباد کنار کال
بحرودی
شادمیانه
اسلام آباد عرب

← دهستان فضل
قريش آباد
حميد آباد
دشت
بوژآباد
قلعه نو نعيم آباد
خوش بالا
سوقند
دهشيخ
روستاي اريه
اريه
بوژان
ادگ
بشر اباد
ابو سعدي
سعد اباد
فرخك
فوشنجان
معموری
اسلام اباد لگرزي

← دهستان مازول
سيدآباد
بشنيج
قلعه نو فاروب رمان
صومعه
باغش گچ
حصار جوق
کابلی
پیرکماج
زرنده
كلاغان
ميراباد
دهنوخالصه
ده حلاج
قطن آباد
فيض آباد
حصار بوژان
شهرک (بلوار رسالت)
شاداب
فیض آباد گراب
خرمبک

← دهنستان ريوند
شادمهرك
لطف آباد
محیط آباد
مبارکه
هلالی

← دهستان بينالود
بجنو عليا
بقيع

بخش زبرخان[ویرایش]


← دهستان اردوغش
محسن اباد
سعيديه
سخدر
بوژمهران
برج
عبداله آباد
اردوغش

← دهستان اسحق آباد
يوسف اباد
حشمتیه
جهان آباد
آهوان
حسين آباد
دیش دیش
عصمت آباد
دستجرد آقابزرگ
اسحق آباد

← دهستان زبرخان
دانه كاشفيه
دولت اباد
ديز باد عليا
حصارزبرخان
باغش
چناران
حريم آباد
کوشان
كاريزنو
گرینه
پوست فروشان
حاجي آباد

بخش سرولايت[ویرایش]


← برزنون
تیران
نو سرا نو ميري
برز نون
بشكن
چكنه عليا
زهان

← دهستان سرولايت
خايسك
عبدالله كيوي
كليدر
پير شهباز
طالبي
فهنه
حسن آباد
زيگ
آق قايه
قزل قلعه
ینگجه
كوه سخت
ساقي بيك
خواجه آباد
كلاته ميران
بيد خان
گلبين
دزق

بخش ميان جلگه[ویرایش]


← دهستان بلهرات
عشرت آباد
جنداب
عنبركه
حسين ابادي بلو
قلعه شيشه (صارميه )
اسلام آباد(۰بلر)
گلبو سفلي
سالاري
بزق
غوش آغل
عبدل آباد
مسك آباد
ده نوبلهر
مهدي آباد
آستايش
زمه
ريگي
گلبو عليا
همائي
شهر كهنه عليا
حسن آباد بلهر

← دهستان عشق آباد
كلاته حسن آباد
اميراباد
رئيسي
تقي اباد
كوشگك
حسين اباد غرب
اكبر آباد
محمود اباد
ماروس
سليماني
كوشك
شهرك امام خميني
قاسم آباده
حاجي آباد
حصار نو
باغجهان
عطائیه
چاه نصر
ابراهيم آباد

← دهستان غزالي
حسين اباد جنگل
گلقندشتي
احمد آباد
ريزآب
دست فشاد
پا باز
حصار سرخ
حسيني
چاه سالار
نصرآباد سفلي
نوآباد
شهد آباد
شهرآباد
فدیشهجعبه‌ابزار