هفتگل


فهرست روستاهای شهرستان هفتگل استان خوزستان


بخش رغيوه[ویرایش]


← دهستان رغيوه
ابوطباره دو/ابوطباره يك/ابوعلیمه /ام الصفايه دو /ام الصفايه يك /بنه عجم /بهمن اباد /دره بید /رغیوه /سالمیه /شجیرات/ شحیطاط /شعبه شجيرات/عبادات دو//عبادات يك// علوانیه //كاروانسرا//گندك حسن//كندك خنجر/گندك سه/گندك عيسي/ نبگان /امام صفي/سراج الدين/ابو سخير/امامزاده امام صفي/ايستگاه شماره ۳ /مرغدارئ توته

← دهستان گزين
چاه تلخ/حسن بيگي/كل خنگك بزرگ/كل خنگك كوچك/اسلام اباد/جاروبكاران/چمن لاله/دره محك/سوسنگان/قلعه گبري/كوله واري/گزبرمكان/گزين/مجتمع اسفالت وسنگ شكن طريق القدس/مرغداري سجاد/نفت سفيد/نمره دوازده/نمره سه/پربي كس/سي ميلي گردبيشه/مه سنبلي/نيايش/ايستگاه راديويي هفتگل/ايستگاه ماكرويومخابرات/موسسه مرغداري مارال/مرغدارئ يوسف صفي خاني/مرغداري فرزانگان/مرغداري محمد/مرغدارئ سيامك عسكرئ سبزكوئ
مرغداري قراچه/مرغدارئ بهروز/مرغداري هاشم پور/گاوداري شيري موسوي/مرغدارئ جوجيران

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
چفوفیه/نمره يك/برم گاوميشي سه/بن اسياب/بنه خيراله/پرورش مرغ بومي جهادسازندگي/تنباكوكار/ جارو /دشت دنايك/ دشتگل / دشتوندا /ديمه درب/سرتيوك سفلي/سرتيوك عليا/شورباريك/طوف ماري/طوف احمد/طوف كبوتري/فلوتن نمره يك/گندل زار/گوركرد/لطف علي/مخزن اب شهر/نمره پانزده/نمره چهل چهار/نمره دو/نمره شش/نوروزعلي/ سرتل /كوره اهك پزي سيروس قنبري/كوره اهك پزئ داريوش راستي/كوره اهكپزي نوراله خورشيدي/كوره اهك پزئ رامين پناهي/مرغداري مهران حدادي/كوره اهك پزي تعاوني /امامزاده سيدجاسم/موسسه مرغداري سهراب/ده عليرضا/ده جولان/ده نوروز/شركت سيمان خوزستان/ابشار/مرغداري وحيداصلاني/مرغداري احسان/مرغداري دانيال /كوره اهكپزي مهدي پزشك /مرغدارئ شعبان كاظمي /مرغدارئ زين العابدين حق پرستي مهرئ/مرغدارئ محمدعلي زارعي/مرغداري غلام طاهرئ/دامدارئ سياه پور/مرغدارئ يداله كرمي/مرغدارئ محمدحسيني/مجتمع كوره هاي آهك پزي
مرغداري پاكو

← شهرها
هفتگل


جعبه‌ابزار