همایش توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی


همایش توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد اولین همایش ملی «توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی» را با همکاری استانداری اردبیل ، در دوم و سوم تیرماه سال ۱۳۹۳ برگزار نماید.
اهداف این همایش عبارتند از :
کمک به تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور ، شناخت علمی و عملی اصلاح کالبدی – فضایی روستاها،
شناسایی رویکردهای یکپارچه در زمینه برنامه ریزی توسعه پایدار مکانی – فضایی روستاها ،
کمک به تسهیل جریان تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران روستایی و کمک به شناسایی و تعدیل محدودیت های مدیریت روستایی در کشور .
همایش مذکور در قالب ۳ محور اصلی «مسکن و بهسازی روستایی»، «ابعاد مکانی – فضایی توسعه پایدار» و «حکمروایی محلی » و ۱۴ محور فرعی تعریف شده است.
بدین وسیله از کلیه صاحبنظران، اساتید، دانشجویان و سایر علاقمندان دعوت می شود با شرکت در همایش و ارائه مقالات ما را در برگزاری هر چه بهتر این همایش یاری رسانند.فهرست مندرجات
۱ - پیوندها

پیوندها[ویرایش]

سایت همایش توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی    
ثبت نام در همایش توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستا    جعبه‌ابزار