هنرستان کشاورزی


هنرستاني است كه در آن هنرجوي شاخه فني و حرفه‌اي يا دانش‌آموز شاخه كار دانش علاوه بر آموزش‌هاي عمومي، آموزش رشته‌هاي مربوط به زمينه كشاورزي در شاخه فني و حرفه‌اي يا كار دانش را از سال دوم متوسطه به مدت ۲ سال فرا مي‌گيرد. هنرستان كشاورزي به فارغ‌التحصيلان مدرك تحصيلي ديپلم در شاخه و رشته مربوطه در زمينه كشاورزي اعطا مي‌نمايدجعبه‌ابزار