هنرستان کشاورزی طالقانی


هنرستان کشاورزی طالقانی در سامن - شهرستان ملایرجعبه‌ابزار