وبلاگ جهاد اقتصادی


بخش‌هایی از پیام‌ نوروزی رهبر معظم انقلاب دامت برکاته : اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم،مسئله‌ى تورم حل خواهد شد؛مسئله‌ى اشتغال حل خواهدشد؛اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهدكرد.بنابراين همه‌ى مسئولين كشور،همه‌ى دست‌اندركاران عرصه‌ى اقتصادى وهمه‌ى مردم عزيزمان رادعوت ميكنم به اينكه امسال راسال رونق توليدداخلى قراربدهند.بنابراين شعار امسال، «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ ايرانى» است.

فهرست مندرجات
۱ - پیوندها

پیوندها[ویرایش]

وبلاگ جهاد اقتصادی تولید ملی    جعبه‌ابزار