ورامین


فهرست روستاهای شهرستان ورامين استان تهران


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان بهنام پازوكي جنوبي
جعفر آباد اخوان
قوئینک زهری

← دهستان بهنام سوخته جنوبي
طارندپایین

بخش پيشوا[ویرایش]


← دهستان عسگريه
معین آباد
قلعه نوعرب
عسگرآبادعباسی
جلیل آباد
شوش آباد
قشلاق جلیل آباد
علی آباد زواره بید
قشلاق گنجی
شوران
اسلام آباد

بخش جوادآباد[ویرایش]


← دهستان بهنام وسط جنوبي
دمزآباد
خالد آباد

← دهستان بهنام عرب جنوبي
حصاربالا
ابردژ
آبباریک
موسی آبادبختیاری
محمدآبادعربها
سلمان آباد
زواره ور
رستم آباد
خاورزمین
طغان
روستاي جعفر آباد جنگل

بخش قرچك[ویرایش]


← دهستان قشلاق جيتو
صالح آباد
قشلاق مشهدي ابوالحسن

← دهستان ولي آباد
قشلاق درم
قرچك


جعبه‌ابزار