ورزنه


روستاي ورزنه/ گلپایگان / اصفهان
نام این روستا که در قدیم بنام آدِرواد (آذرآباد) معروف بوده و بعلت نزدیکی این منطقه به گردنه منتهی الیه شرق دشت گلپایگان (۲۵ کیلومتری گلپایگان) که محل اسکان یاغیان بوده...


تاریخ و جغرافیا[ویرایش]

نام این روستا که در قدیم بنام آدِرواد (آذرآباد) معروف بوده و بعلت نزدیکی این منطقه به گردنه منتهی الیه شرق دشت گلپایگان (۲۵ کیلومتری گلپایگان) که محل اسکان یاغیان بوده همیشه در معرض تاراج آنها قرار میگرفته ولی به لحاظ حاصلخیز بودن خاک منطقه و دارا بودن سه رشته قنات معروف ساکنین را وادار به ادامه زندگی در آنجا نموده است.
هر چند با ظهور رضاشاه دست این یاغیان برای همیشه از سر این روستا ساقط شد ولی از آنجا که مردم و از جمله خانهای منطقه (خاندان علیشا) برای در امان بودن اموالشان (زر و سیم) از شر یاغیان آنها را در محلهای متفاوتی پنهان کرده بودند تا مدتهای زیادی جستجو گران را شب و روز به آنجا کشاند تا حتی در چند سال گذشته نیز به برکت دستگاههای پیشرفته گنج یاب از گنجهای بادآورده خالی نباشد. از جمله گنج معروف منطقه که در زیر سنگ مرمری در سرچشمه قنات پنهان شده بود و اهالی بر این عقیده بودند که در زیر این سنگ مرمرین لانه ماری خشمگین است به همین دلیل به آن نزدیک نمیشدند.
موقعیت سوق الجیشی منطقه آن‌را به دروازه گلپایگان مبدل ساخته بود چنانچه اکنون نیز هست.
در گذشته سطح آب در این منطقه به قدری بالا بوده است که با کندن تنها سه متر به آب می‌رسیدند ولی در سالهای اخیر به علت خشکسالی های پی در پی و احداث چاههای آب موتوری این سطح به میزان صد متر پایین نشسته که باعث ایجاد ترکهایی در مناطق زیادی در زمینهای آنجا گردیده است .
اخیراٌ وجود معادن سنگ در نزدیکی این منطقه و همچنین مبدل شدن آن ناحیه به قسمتی از شهر تازه تاسیس گلشهر (به مرکزیت کنجد جان سابق) ارزش زمینها و قدرت اقتصادی این روستا را به مراتب بالا برده است.
شغل بیشتر اهالی این روستا کشاورزی و کار در معدن سنگ ساختمانیست.
نام خانوادگی بیشتر آنان جمالی است

منبع[ویرایش]

پایگاه خبری روستانیوزجعبه‌ابزار