وظایف وکارکردهای باشگاه باشگاه کشاورزان جوان استان هرمزگان


با توجه به موقعیت جغرافیایی روستاهای استان و اهمیت جایگاه امنیتی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این منطقه و مشکلات که دراین منطقه بنظر می رسد یکی از عوامل بروز این مشکلات نبود و کمبود سازمان ها و تشکلهای مردمی می باشد که می تواند خلا حضور کم رنگ بخش های دولتی را در این مناطق پر کند.چرا که علی رغم ظرفیت های فراوانی که این منطقه بخاطر نزدیکی به بازار چند میلیونی و بزرگ بندرعباس دارد اما به دلایل فراوان جایگاه نازلی دارد.
تاکنون تلاشهای بسیاری برای کمک به بهبود اوضاع این منطقه صورت گفته اما متاسفانه به دلیل عدم مشارکت واقعی مردم و نبود ساختار وسازمان واقعی و درون زا که شناخت کامل و عمیق از مشکلات ومسایل این مناطق داشته باشد وهمچنین نتواند با توجه به این مشکلات ار خود دفاع کند و برنامه های مشخص وکاربردی و عملیاتی بدهد همچنان این مناطق در گردباد مسایل ومشکلات هر روز بیشتر غرق می شود .
سازمانهای مردم نهاد روستایی با ویژگی های ذیل توانایی بهبود ومدیریت زاد بوم خود را دارند:
۱- به دلیل کوچک بودن اندازه ، مشكلات بروکراسی کمتري نسبت به دیگر سازمانها دارند. آنان می توانند مسئولانه تر به نیازهاي ویژه پاسخ بدهند.
۲- به دلیل محلی و بومی بودن در پاسخ به مشكلات محلی کارایی و نوع آوري بیشتري دارند. سازمانهاي مردم نهاد روستایی احتیاجات و کمبودهای روستای خود را را بهتر درک می نمایند و عموماً هدایت کنندگان و اعضاي این سازمانها متعلق به همان محل و محیط می باشند وافراد را در فرآیند تصمیم گیري دخالت می دهند. .
۳- به دلیل دانش عمیق از منابع محلی و مشکلات ودغدغه های مردم روستا، آنان قادربه خلق نوع آوري و پاسخهاي ارزان قیمت به معضلات هستند.
۴- این سازمانها همچنین نسبت به سازمانهاي دولتی در درس گرفتن از اشتباهات گذشته شان موفق تر می باشند .
۵- با توجه به عدم وابستگی به دولت و بخش خصوصی و بنگاههاي تجاري،آنان به دنبال سودجویی که در شرکتهاي خصوصی و گرفتار اجباري که در سازمانهاي دولتی وجود دارد ، نمی باشند.
۶- آنان واقعاً علاقه مند به رشد هوشیاري سیاسی و اصلاح اقتصادي در راستاي بهبود سطح زندگی افراد هستند .
۷- این سازمان ها در عملكرد از دولت و حزبهاي سیاسی خودمختار و مستقل اند و قادر به خنثی کردن اثرات و خروجی هاي منفی سیاستهاي دولت با اجراي مؤثر برخی سیاستها در سطح محلی می باشند .
علی رغم ضرورت و اهمیت ابجاد سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی وبخصوص حریم وحاشیه شهر ها چنانچه این سازمان ها درست آموزش داده نشوند و در مسیر درستی قرار نگیرند نه تنها مشکلی را حل نخواهند کرد بلکه باعث افزودن به مشکلات و بی اعتمادی بیشتر مردم روستا خواهند شد به این دلیل ایجاد سازمان های مردم نهادروستایی که بتواند بعنوان یک نهاد مستقل ومردمی ایجاد ساختار مردمی و کمک کننده به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کندکاری دشوار است ونیاز به تجارب بسیار دارد.جعبه‌ابزار