ویندی پارک شهرستان شوش


یا پارک میراث فرهنگی شهرستان شوش
ویندی پارک شهرستان شوش فضای سبزی است در بدو ورود به شهر شوش از سمت جاده ترانزیت نمایان میشود این پارک محل اسکان رایگان مهمانان در ایام نوروز و محلی برای تفریح مردم شوش است که ساکنین شهر برای گذارندن اوقات فراغت و انجام ورزش های دلخواه خود به آنجا میرود. و در بعضی ایام در شب شبکه های تلویزیونی با ویدیو پروژکتور برای همشهریان نمایش داده میشود.جعبه‌ابزار