پایگاه خبری شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


امروز رسانه‌ها در دنيا فكر، فرهنگ، رفتار و در حقيقت هويت فرهنگى انسانها را القاء مى‌كنند و تعيين‌ كننده هستند.
(مقام معظم رهبری)
امروزه در عصری قرار گرفته ایم که ارتباطات و ارائه اخبار و اطلاعات سریع و به موقع در آگاهی بخشی جامعه بسیار موثر است. بی شک توسعه اقتصادی جوامع در گرو اطلاع رسانی صحیح است اين در حالي است که دنياي امروز رسانه ها، لزوم ایجاد رسانه های تخصصی را بیش از پیش درک کرده و در این میان پایگاه های خبری و اطلاع رسانی در حوزه اقتصادی و بازرگانی و بویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سهم بسزایی را ایفا می کنند.
با در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای و رسانه ای بر آنیم کلیه فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را با رویکردی جدید در قالب خبر، مقاله، گزارش، گفت و گو و گزارش تصویری در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
اخبار، اطلاعات، قوانین و مقررات و فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه کشور از جمله مواردی است که در این پایگاه در دسترس بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.
پایگاه خبری شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی    جعبه‌ابزار