پولکه تولاماخ


"پولكه تولاماخ" یا نوعی مشعل گردانی در روستای شیشوان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش مرکزی شهرستان عجب‌شیر سابقه دیرین دارد.جعبه‌ابزار