چالش های دهیاری در مدیریت روستا و عدم مشارکت مردم، کمبود بودجه و راه حل آن


چالش های دهیاری در مدیریت روستا و عدم مشارکت مردم، کمبود بودجه و راه حل آن

یکی از چالش های دهیاری در مدیریت روستا ، عدم مشارکت مردم، کمبود بودجه ، زمانبر بودن گزارش دهی به ادارات و … است.
چالش مدیریت روستا و عدم مشارکت مردمی
هر کدام از این مشکلات به یک موضوع خاص مربوط می شود اول باید دلیل آنرا مشخص نمود و سپس راه حل آن را یافت.
در رابطه با عدم مشاکت مردم :
یکی از مهمترین عواملی که می توان ذکر نمود اینست که اهالی در جریان کار دهیاران نیستند و در نتیجه نسبت به آن موضع می گیرند
فرض کنید اگر دهیار بخواهد عوارض سطح روستا یا زباله دریافت کند و برای شروع از هر خانوار ۵۰۰۰ تومان در ماه که معادل هزینه یک روز تنقلات بچه ها یا کرایه ماشین هم نخواهد شد عوارض دریافت نماید، بیشتر اهالی از پرداخت آن امتناع می نمایند ، چرا که ممکن است در جریان عملکرد دهیار ی نمی باشند و ممکن است ندانند که این مبلغ قرار است چه نفعی به حال روستا داشته باشد.
با توجه به بررسی های انجام شده ، مهمترین عامل آن عدم آکاهی مردم از عملکرد دهیاری بوده و در نتیجه اعتمادسازی صورت نگرفته است.
حال اگر روی آکاه سازی مردم از عملکرد دهیاری و در جریان قراردادن مردم از آخرین عملکردها و اتفاقات روستا صورت پذیرد و این امر بصورت منظم انجام گیرد و اگر بتوان درست این فرایند را کنترل نمود می توان مردم را با خود همراه نمود.
اعتمادسازی دهیار در بین مردم روستا
بسیاری از زحمات دهیاران مراجعه به ادارات و گرفتن امتیازات برای روستا است و کسی درروستا از این زحمات شما خبر ندارد.فرضا در تابستان برق منطقه ضعیف است و دهیار با بارها پیگیری در اداره برق این نقیصه را رفع می نمایند . اما ئر نهایت مامورین اداره برق آمده و یا کارهایی که انجام میدهند به نام اداره برق کار انجام می شود و بسیاری از اهالی نمی دانند که این نتیجه پیگیری دهیار بوده است که می توانید با اطلاع رسانی پیامکی ماهانه، اهالی را در جریان عملکرد خود قرار دهید. و اینگونه مردم را با خود همراه سازید.
راه حل:
بسیاری از دهیاران با استفاده از ابزارهای نوین مانند سیستم های پیامکی یا شبکه های اجتماعی و … بصورت منظم هر ماه گزارش عملکرد خود را بصورت عمومی منتشر می نمایند تا هم مردم در جریان کار قرار گیرند و هم جوی برای تحول و حرکت در روستا راه بیافتد .
یا در رابطه با درآمدازایی عوارض با همین شیوه می توان مشارکت مردمی را بالا برد و در نتیجه با ابزارهایی مانند نرم افزار مدیریت عوارض که کلیه کارهای ثبت و صدور و دریافت عوارض را مدیریت می نماید به درآمدزایی پرداخت و کمبود بودجه را جبران نمود

امروزه بسیاری از این راهکارهای مدیریتی در قالب ابزارهای نوین در یکجا قابل دسترس است که همزمان کلیه مباحث اطلاعرسانی پیامکی، سیستم درآمدزایی با عوارض ، سیستم گزارش گیری برای ادارات ، سیستم مدیریت نامه و ۳۰ نمونه نامه آماده، و … را در خود دارد تا دهیار به سادگی بتواند با استفاده از این ابزار ، پیشرفت و تعالی روستا را تسریع نماید.جعبه‌ابزار