چتاب سفلی


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی
روستای چتاب سفلی / چتاب اقاکریم/، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی ایران است.

فهرست مندرجات
۱ - جمعیت

جمعیت[ویرایش]

این روستا در دهستان گرمه جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۷۵ نفر (۴۳ خانوار ) بوده‌است.جعبه‌ابزار