چشمه معدنی واسکس


چشمه معدنی واسکس هزارون در روستای واسکس قائمشهر در مجاورت امامزاده زکریا واقعشده است.
جاذبه های مشابه تهیه شده توسط تیم تعµن محتوای تراورس یک جاده فرعی از مسیر اصلی تهران به شمال جداشده، بهطرف شرق ادامه یافته و پس از حدود ۵/۱ کیلومتر به روستای واسکس قائمشهر میرسد . برای رفتن به این روستا باید از خروجی قائمشهر به تهران و با طی مسیری حدود سه کیلومتر در ابتدای جاده سوادکوه از محلی به نام متانکلا (جایی که فرعی آسفالته از بزرگراه تهران به شمال منشعب میشود) بهطرف شرق بروید. دبی آب چشمه معدنی واسکس ۵/۱ لیتر در ثانیه در مجاورت امامزاده زکریا قرارگرفته است. از مکانهای دیدنی این منطقه وجود یک آبشار کوچک و یک آببندان است. آب این چشمه به لحاظ وجود مواد معدنی برای درمان بیماریهای پوستی و امراض استخوانی مفید میباشدجعبه‌ابزار